No2826嫩模糯米NM私房床上校园风格服饰白色丁字裤秀翘臀撩人诱惑写真40P糯米NM秀人网

No2826嫩模糯米NM私房床上校园风格服饰白色丁字裤秀翘臀撩人诱惑写真40P糯米NM秀人网

多欲者子多不育,以孕后不节,则盗泄母阴,夺养胎之气也。食入于阴,长气于阳,故食则汗出,甚则阳浮于上,故喘息汗出不止,故衣濡。

上下经盛,谓头颈手足阳明之脉,皆躁动而盛,是胃气之败也。眼者,目之总称,五脏六腑之精气皆上注于目,故眼为精之窠而五色具焉。

辛、甘、酸、苦、咸、淡六者之性,辛主散主润,甘主缓,酸主收主急,苦主燥主坚,咸主,淡主渗泄。故肺、心有邪,乘虚而聚,其气必留于两肘,在肺则尺泽,在心则少海之次。

由是精生形盛,骨肉相保而巨气可平矣。欲多则精伤于肾而脂枯不长,脂枯则水不胜火,火胜则肾水愈虚,骨髓不充,气涸于内,故寒甚至骨也。

劳倦不慎而形气衰少,伤脾阴也,以致郁热熏于胸中,此“阴虚生内热”也。 四脏皆消尽,则心始自焚而死矣。

暴厥者,不知与人言;血之与气,并走于上,则为大厥,厥则暴死,气复反则生,不反则死;手足少阴、太阴、足阳明五络俱竭,令人身脉皆重而形无知也;其状若尸曰“尸厥”,若此者岂止于手足寒热及香港脚之谓耶?此六客者,天地常有之客也,正气旺者,客气不得而干之,正气弱者,客气即得而入之。

Leave a Reply